Câu 21-1, 21-2 phần bài tập tham khảo – Trang 75 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 21-1, 21-2 phần bài tập tham khảo – Trang 75 VBT hoá 8. Thành phần khối lượng của hiđro trong nước là:....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

21-1

Thành phần khối lượng của hiđro trong nước là:

A. 11,1%       B. 66,7%      C. 50%       D. 33,3%

Phương pháp giải:

Xem lại cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố Tại đây

Lời giải chi tiết:

Công thức hóa học của nước: H2O

Thành phần khối lượng của hiđro trong nước là: \(\% H = \dfrac{{{m_H}}}{{{m_{{H_2}O}}}}.100\%  = \dfrac{{2.1}}{{2.1 + 18}}.100\%  \approx 11,1\% \)

Đáp án A

21-2

Thành phần khối lượng của oxi trong hợp chất magie oxit MgO là:

A. 20%   B. 40%    C. 50%    D. 60% 

Phương pháp giải:

Xem lại cách tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố Tại đây

Lời giải chi tiết:

Thành phần khối lượng cảu oxi trong hợp chất magie oxit MgO là: \(\% H = \dfrac{{{m_O}}}{{{m_{MgO}}}}.100\%  = \dfrac{{16}}{{24 + 16}}.100\%  = 40\% \)

Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.