Câu 21-5 phần bài tập tham khảo – Trang 76 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 21-5 phần bài tập tham khảo – Trang 76 VBT hoá 8. Đốt nóng hợp hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua.....

Đề bài

Đốt nóng hợp hợp bột magie và lưu huỳnh, thu được hợp chất là magie sunfua. Biết 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh.

a) Công thức hóa học đơn giản của magie sunfua là

A. MgS2   B. MgS   C. Mg3S4   D. Mg2S

b) Nếu trộn 8g magie với 8g lưu huỳnh rồi đốt nóng, sản phẩm sau phản ứng có thành phần là:

A. 7g magie sunfua              B. 8 g magie                 C. 16 g magie sunfua

D. 7g magie sunfua và 8g lưu huỳnh                         E. 14g magie sunfua và 2 g magie

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp:

a) Tính % khối lượng mỗi nguyên tố

Lập công thức hóa học của hợp chất

b) Tính số mol Mg và S

Viết phương trình hóa học

Tính theo phương trình hóa học => rút ra kết luận

Lời giải chi tiết

Giải:

a) 2 nguyên tố kết hợp với nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie với 4 phần lưu huỳnh nên  

\(\eqalign{
& \% Mg = {3 \over {3 + 4}}.100 = 42,8\% \cr
& \% S = 100 - 42,8 = 52,7\% \cr} \)

Gọi công thức của hợp chất là MgxSy

Ta có  \(x:y{\rm{ }} = {{42,8} \over {24}}:{{52,7} \over {32}} \approx 1:1\)

Vậy công thức cần tìm là MgS

Đáp án B

b) nMg = 8:24= 1/3 mol; nS= 8:32=0,25 mol

\(Mg + S\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow MgS\)

Theo phương trình hóa học

      1 mol S phản ứng với 1 mol Mg sinh ra 1 mol MgS

Vậy 0,25 mol S ..............0,25 mol Mg...............0,25 mol MgS

Sản phẩm sau phản ứng có thành phần 0,25 mol MgS và Mg dư (1/3 – 0,25) mol. Tương đương 14 gam MgS và 2 gam Mg

Đáp án E

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.