Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 92

Giải trang 92 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) Sự tác dụng của oxi với một chất là .....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg....

Xem lời giải

Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến ...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Hãy giải thích vì sao : a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?....

Xem lời giải

Câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 VBT hoá 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:....

Xem lời giải

Câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 VBT hoá 8. 9,6 g khí oxi có thể dùng để đốt cháy vừa hết: A. 0,1 mol C B. 0,5 mol S ....

Xem lời giải