Bài 25: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) Sự tác dụng của oxi với một chất là .....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg....

Xem chi tiết
Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8 Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 ...

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến ...

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Hãy giải thích vì sao : a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?....

Xem chi tiết
Câu 25.2, 25.6  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 Vở bài tập hoá 8 Câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 VBT hoá 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:....

Xem chi tiết
Câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 Vở bài tập hoá 8 Câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 VBT hoá 8. 9,6 g khí oxi có thể dùng để đốt cháy vừa hết: A. 0,1 mol C B. 0,5 mol S ....

Xem chi tiết


Gửi bài