Chương 4: Oxi - Không khí

Bình chọn:
4.8 trên 99 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 89

Giải trang 89 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao).

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 90 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 90 VBT hoá 8. Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành điphotpho pentaoxit P2O5 (là chất rắn, màu trắng)....

Xem lời giải

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 91 VBT hoá 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh...

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 91 VBT hoá 8. Giải thích tại sao : a. Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một....

Xem lời giải

Câu 24.6, 24.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 24.6, 24.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 91 VBT hoá 8. Có những chất sau : O2, Mg, P, Al, Fe....

Xem lời giải

Câu 24-1 phần bài tập tham khảo – Trang 91 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 24-1 phần bài tập tham khảo – Trang 91 VBT hoá 8. Nhôm cháy trong oxi tạo ra nhôm oxit Al2O3. Khi đốt cháy 54 gam nhôm trong oxi dư thì tạo ra số mol Al2O3 là:

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 92

Giải trang 92 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau : a) Sự tác dụng của oxi với một chất là .....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg....

Xem lời giải

Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 ...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến ...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Hãy giải thích vì sao : a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm ?....

Xem lời giải

Câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25.2, 25.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 94 VBT hoá 8. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:....

Xem lời giải

Câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 25-1 phần bài tập tham khảo – Trang 94 VBT hoá 8. 9,6 g khí oxi có thể dùng để đốt cháy vừa hết: A. 0,1 mol C B. 0,5 mol S ....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 95

Giải trang 95, 96 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 96 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 96 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 96 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 96 VBT hoá 8. a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất