Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 91 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích CO2 và SO2 tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính thành phần phần trăm của C có trong than đá

% C = 100% - % S - % tạp chất không cháy = ? 

Bước 2: Tính số gam của C, S

\(\begin{gathered}
{m_C} = \dfrac{{24.\,\% C}}{{100\% }} = ? = > {n_C} = \dfrac{{{m_C}}}{{12}} \hfill \\
{m_S} = \dfrac{{24.\,\% S}}{{100\% }} = ?\, = > \,{n_S} = \dfrac{{{m_S}}}{{32}} \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Bước 3: Viết PTHH xảy ra:

 C  +   O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   CO2

 S  +  O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)   SO2

Bước 4: Tính toán số mol CO2;  SOtheo số mol của C, S

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phần trăm khối lượng cacbon có trong than đá là: % C = 100% - 0,5% - 1,5% = 98%

Khối lượng của cacbon là: \({m_C} = \dfrac{{24.98\% }}{{100\% }} = 23,52\,(kg) = 23520\,(g)\)\( =  > {n_C} = \dfrac{{23520}}{{12}} = 1960\,(mol)\)

Khối lượng của lưu huỳnh là: \({m_S} = \dfrac{{24.0,5\% }}{{100\% }} = 0,12\,(kg) = 120\,(g) \)\(=  > {n_S} = \dfrac{{120}}{{32}} = 3,75\,(mol)\)

Phương trình hóa học các phản ứng xảy ra:

\(\eqalign{
& C\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2} \cr 
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr 
& 1960\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1960\,\,mol \cr} \)

\(\eqalign{
& S\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow S{O_2} \cr 
& 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr 
& 3,75\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3,75\,\,\,\,mol \cr} \)

\( {V_{C{O_2}}} = 1960.22,4 = 43904\,\text{(lít)}\)

\( {V_{S{O_2}}} = 3,75.22,4 = 84\,\text{(lít)}\)

Loigiahay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.