Bài 42: Nồng độ dung dịch

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ? A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 158 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 158 VBT hoá 8. Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau: a) 1 mol KCl trong 750 ml dung dịch....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau: a. 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau: a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8.

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 159 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 159 VBT hoá 8. Ở nhiệt độ 250C độ tan của muối ăn là 36 g, của đường là 204 g. Hãy tính nồng độ....

Xem lời giải

Câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 42-1, 42-2 phần bài tập tham khảo – Trang 160 VBT hoá 8. Dung dịch đường 5% là A. Dung dịch có 5 phần khối lượng nước và 95 phần khối lượng đường....

Xem lời giải

Câu 42-3, 42-4 phần bài tập tham khảo – Trang 160 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 42-3, 42-4 phần bài tập tham khảo – Trang 160 VBT hoá 8. Dung dịch có nồng độ chất tan lớn nhất là:...

Xem lời giảiHỏi bài