Bài 9: Công thức hóa học

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 28

Giải trang 28 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 28 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 28 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp :...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 29 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 29 VBT hoá 8. Cho công thức hóa học của các chất sau : a) Khí clo Cl2 ; b) Khí metan CH4;....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 29 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 29 VBT hoá 8. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau : a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 29 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 729 VBT hoá 8. a) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5 Cu, 2 NaCl, 3 CaCO3....

Xem lời giải

Câu 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 29 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 9.2, 9.3, 9.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 29 VBT hoá 8. Cho công thức hoá học của một số chất như sau : Brom : Br2....

Xem lời giải