Chương 2: Phản ứng hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 40

Giải trang 40, 41 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 41 VBT hoá 8. Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí ?

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 41 VBT hoá 8. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 41 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 41 VBT hoá 8. Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. ....

Xem lời giải

Câu 12.1, 12.2, 12.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 42 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 12.1, 12.2, 12.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 42 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong ngoặc :...

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43.

Giải trang 43 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. a) Phản ứng hóa học là gì ?....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. a) Vì sao nói được : Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem bài tập 3, bài 12).....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ thịch hợp chọn trong khung :"Trước khi cháy chất parafin ở thể .....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 44 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 44 VBT hoá 8. Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình bên)....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 45 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 45 VBT hoá 8. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí oxi....

Xem lời giải

Câu 13.3, 13.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 45 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 13.3, 13.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 45 VBT hoá 8. Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric....

Xem lời giải

Câu 13.6, 13.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 46 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 13.6, 13.8 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 46 VBT hoá 8. Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hoá rắn (chất rắn là canxi cacbonat).....

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 48.

Giải trang 48 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. Đốt cháy hết 9 g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15 g....

Xem lời giải

Câu 15.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 15.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 49 VBT hoá 8. Biết rằng axit clohiđric có phản ứng với chất canxi cacbonat tạo ra chất canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit....

Xem lời giải

Câu 15.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 50 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 15.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 50 VBT hoá 8. Hãy giải thích vì sao : a) Khi nung nóng cục đá vôi thì thấy khối lượng giảm đi.....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất