Bài 40: Dung dịch

Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8.

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn ....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghệm sau: a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hòa ....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 152 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 152 VBT hoá 8. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 200C), 10 gam nước có thể hòa tan ....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 153 VBT hoá 8. Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng: A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước....

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 153 VBT hoá 8. Hãy chọn câu trả lời đúng: Dung dịch là hỗn hợp: A. Của chất rắn trong chất lỏng. ....

Xem chi tiết
Câu 40-1, 40-2  phần bài tập tham khảo – Trang 153 Vở bài tập hoá 8 Câu 40-1, 40-2 phần bài tập tham khảo – Trang 153 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 40-1, 40-2 phần bài tập tham khảo – Trang 153 VBT hoá 8. Đem hòa tan một chất lỏng vào mọt chất lỏng khác thì chất lỏng đóng vai trò dung môi sẽ: A. Có thể tích nhiều hơn B. Có thể tích ít hơn ....

Xem chi tiết


Gửi bài