Bài 29: Bài luyện tập 5

Bình chọn:
4.7 trên 98 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ - Trang 106

Giải trang 106 VBT hoá 8 - Mục kiến thức cần nhớ với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 106 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 106 VBT hoá 8. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì ? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy ?

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 107 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 107 VBT hoá 8. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 107 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 107 VBT hoá 8. Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng : Oxit là hợp chất của oxi với :....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 107 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 107 VBT hoá 8.Những phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ? a. Oxit được chia ra làm hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 107 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 107 VBT hoá 8. Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy ? Tại sao ?....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 8. Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :...

Xem lời giải

Câu 8 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.....

Xem lời giải

Câu 29.3, 29.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 108 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 29.3, 29.4 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 108 VBT hoá 8. Hoàn thành những phương trình hóa học sau: ....+....-> MgO

Xem lời giải

Câu 29.9* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 109 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 29.9* phần bài tập trong sách bài tập – Trang 109 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt trong oxi ờ nhiệt độ cao thu được oxit sắt từ (Fe3O4)....

Xem lời giải