Chương 5: Hidro - Nước

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết?

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. - Trong các chất khí, hiđro là khí…………Khí hiđro có……………..

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:...

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:...

Xem chi tiết

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8 Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Xem chi tiết

Câu 31.1, 31.3  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8 Câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8.

Xem chi tiết

Câu 31.10  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8 Câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8. Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt....

Xem chi tiết

Câu 31.11  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 Vở bài tập hoá 8 Câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 31.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 116 VBT hoá 8. Có 4 bình đựng riêng các khí sau : không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic....

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;...

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 118 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 118 VBT hoá 8. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...

Xem chi tiết

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8 Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và ....

Xem chi tiết

Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8 Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxi và thu được 11,2 g sắt....

Xem chi tiết

Câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 Vở bài tập hoá 8 Câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.4, 32.7 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 120 VBT hoá 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

Xem chi tiết

Câu 32.11  phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 Vở bài tập hoá 8 Câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 32.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 121 VBT hoá 8. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro khử đồng(II) oxit.....

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm?

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8.Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào? a. Mg + O2 → MgO...

Xem chi tiết

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm ....

Xem chi tiết

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:...

Xem chi tiết

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 8. Cho 22,4 g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5 g axit sunfuric....

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài