Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 114 VBT hoá 8. Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:...

Đề bài

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được;

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính phân tử khối của HgO: M = 207 + 16 = ? (g/mol)

Tính số mol của HgO \({n_{HgO}} = \dfrac{{{m_{HgO}}}}{{{M_{HgO}}}} = ?\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra

\(HgO\, + \,{H_2}\xrightarrow{{{t^0}}}\,Hg\, + \,\,{H_2}O\)

a. Tính số mol Hg theo số mol HgO dựa vào PTHH

nHg = nHgO = ? (mol)

b. Tính số mol Htheo số mol HgO

nH2 = nHgO = ? (mol)

=> VH2 = nH2 . 22,4 = ? (lít)

Lời giải chi tiết

Phản ứng hidro khử thủy ngân (II) oxit

HgO  +  H2  →  H2O + Hg

a. Số mol thủy ngân (II) oxit là: n = \(\dfrac{m}{M}\) = \(\dfrac{21,7}{217}\) = 0,1 (mol)

HgO  +  H2  →  H2O + Hg

1 mol  1 mol   1mol   1 mol

 0,1        0,1    0,1       0,1

Khối lượng thủy ngân thu được: m = 0,1.201 = 20,1 (g)

b. Số mol khí hiđro: n = 0,1 mol

Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

V = 22,4.0,1 = 2,24 (lít)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí