Câu 31.10 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Người ta dùng khí hiđro hoặc khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit thành sắt. Để điều chế 35 g sắt, thể tích khí hiđro và thể tích khí cacbon oxit lần lượt là (các khí đo ở đktc)

A. 42 lít và 21 lít.                B. 42 lít và 42 lít.

C. 10,5 lít và 21 lít.             D. 21 lít và 21 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Tính số mol Fe:

B2:Phương trình hóa học của phản ứng dùng khí hiđro để khử sắt (III) oxit thành sắt:

\(3{H_2}\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

B3:Tính số mol khí hiđro:

B4: Tính thể tích khí hiđro:

B4: Phương trình hóa học của phản ứng dùng khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit

\(3CO\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,F{e_2}{O_3} \to 2Fe + \,\,\,\,3C{O_2}\)

B5:Tính số mol khí cacbon oxit:

B6:Tính thể tích khí cacbon oxit:

Lời giải chi tiết

Phương án D

Tính số mol Fe:

\({n_{Fe}} = {{35} \over {56}} = 0,625(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng dùng khí hiđro để khử sắt (III) oxit thành sắt:

\(3{H_2}\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

3 mol                  1 mol            2 mol 

x mol           \( \leftarrow \)                         0,625 mol

Tính số mol khí hiđro:

\(x = {{0,625} \over 2} = 0,9375(mol)\)

Tính thể tích khí hiđro:

\({V_{{H_2}}} = 0,9375 \times 22,4 = 21(l)\)

Phương trình hóa học của phản ứng dùng khí cacbon oxit để khử sắt(III) oxit

\(3CO\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,F{e_2}{O_3} \to 2Fe + \,\,\,\,3C{O_2}\)

3 mol                   1 mol          2 mol 

y mol               \( \leftarrow \)                   0,625 mol

Tính số mol khí cacbon oxit:

\(y = {{0,625 \times 3} \over 2} = 0,9375(mol)\)

Tính thể tích khí cacbon oxit:

\({V_{CO}} = 0,9375 \times 22,4 = 21(l)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.