Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 114 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính phân tử khối của CuO: M = 64 + 16 = ? (g/mol)

Tính số mol của CuO \({n_{CuO}} = \dfrac{{{m_{CuO}}}}{{{M_{CuO}}}} = ?\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra

\(CuO\, + \,{H_2}\xrightarrow{{{t^0}}}\,Cu\, + \,\,{H_2}O\)

a. Tính số mol Cu theo số mol CuO dựa vào PTHH

nCu = nCuO = ? (mol)

b. Tính số mol Htheo số mol CuO

nH2 = nCuO = ? (mol)

=> VH2 = nH2 . 22,4 = ? (lít)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a.

Số mol đồng (II) oxit: n = \(\dfrac{m}{M}\) = \(\dfrac{48}{80}\) = 0,6 (mol)

Phương trình phản ứng:

 CuO    + H2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  H2O + Cu

 1             1                    1      (mol)

  0,6        0,6                  0,6  (mol)

Khối lượng đồng kim loại thu được: m = n.M = 0,6.64 = 38,4 (g)

b. Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

V = 22,4.n = 22,4.0,6 = 13,44 (lít).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.