Bài 11: Bài luyện tập số 2

Bình chọn:
4.3 trên 69 phiếu
Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 35

Giải trang 35 VBT hoá 8 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt.....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O­3, hãy chọn công thức hóa học ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 36 VBT hoá 8. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm kali K, bari Ba.....

Xem lời giải

Câu 11.2, 11.3, 11.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 36 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 11.2, 11.3, 11.5 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 34 VBT hoá 8. Hãy chọn công thức hoá học nào là đúng cho hợp chất của X và Y trong số các công thức cho sau đây :XY2, Y2X, XY, X2Y2, X3Y2....

Xem lời giải