Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 36 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) : XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức cho sau đây :

A. XY3,            B. X3Y,            C. X2Y3,            D. X3Y2,              E. XY

(Ghi trong vở bài tập).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại quy tắc xác định hóa trị Tại đây

Lời giải chi tiết

\(\mathop X\limits^{a?} \mathop O\limits^{II}  \to a = \dfrac{{1\,x\,II}}{1} = II\)

Vậy X có hóa trị II.

\(\mathop Y\limits^{a?} \mathop {{H_3}}\limits^I  \to a = \dfrac{{3\,x\,I}}{1} = III\)

Vậy Y có hóa trị III.

\({\mathop X\limits^{II} _x}{\mathop Y\limits^{III} _y} \to \dfrac{x}{y} = \frac{{III}}{{II}} = \dfrac{3}{2}\)

Vậy công thức hóa học tạo bởi X và Y là: X3Y2

Đáp án D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.