Câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 31.1, 31.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 115 VBT hoá 8.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

31.2

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ 1 thể tích khí hiđro và 2 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

B. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ thể tích bằng nhau là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

C. Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỉ lệ 2 thể tích khí hiđro và 1 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất.

D. Hiđro cháy mãnh liệt trong oxi nên gầy tiếng nổ mạnh.

Lời giải chi tiết:

Hỗn hợp hiđro và oxi theo tỷ lệ 2 thể tích khí hiđro và 1 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ mạnh nhất

\( \to\) chọn C.

31.3

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 ph ân t ử H2                         B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 ph ân t ử H2O                     D. 1,50 g NH4Cl.

Lời giải chi tiết:

1,5 gam \(NH_4Cl\) chỉ chứa 0,112 gam H

\( \to\) Chọn D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài