Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 93 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 93 VBT hoá 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 ...

Đề bài

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan CH4 có trong 1m3 khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi 1  (m3) = 1000 (dm3 ) = 1000 (lít)

Bước 2: Tính phần trăm khí CH4 có trong 1  m3 khí: % CH4 = 100% - % tạp chất không cháy

Tính thể tích khí CH4 và số mol của CH4

\({V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = ?\)\( =  > {n_{C{H_4}}}(dktc) = \dfrac{{{V_{C{H_4}}}}}{{22,4}} = ?\,(mol)\) 

Bước 3: Viết phương trình hóa học xảy ra

CH4 + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CO2 + 2H2O

Theo PTHH: \({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}} = ?\,(mol) \)\(=  > {V_{{O_2}}}(dktc) = {n_{{O_2}}}.22,4 = ?\,\,(lit)\)

Lời giải chi tiết

1 m3 = 1000 dm3 = 1000 lít.

Phần trăm của metan là: % CH4 = 100% - 2% = 98%

\(\begin{gathered}
{V_{C{H_4}}} = \dfrac{{1000.\% C{H_4}}}{{100\% }} = \dfrac{{1000.98\% }}{{100\% }} = 980\,\,\,(lit) \hfill \\
= > {n_{C{H_4}}}(đktc) = \dfrac{{980}}{{22,4}} = 43,75\,(mol) \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Phương trình phản ứng hóa học :

\(\eqalign{
& C{H_4}\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2}\,\,\, + \,\,2{H_2}O \cr 
& \,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr 
& \,43,75\,\, \to \,\,\,\,\,2.43,75\, = 87,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

\( {V_{{O_2}}}(đktc) = 87,5.22,4 = 1960\) (lít).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.