Câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 VBT hoá 8. Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 75% C, 25%H. Công thức của hợp chất đó là:....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

21-3

Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 75% C, 25%H. Công thức của hợp chất đó là:

      A. CH          B. CH2            C. CH3             D. CH4

Phương pháp giải:

Gọi công thức của hợp chất là CxHy

Ta có \(x:y{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_C}}}:\dfrac{{\% H}}{{M{}_H}}\)

=> Tỉ lệ x: y => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của hợp chất là CxHy

Ta có \(x:y{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_C}}}:\dfrac{{\% H}}{{M{}_H}} = \dfrac{{75}}{{12}}:\dfrac{{25}}{1} = 1:4\)

Công thức hợp chất là CH4

Đáp án D

Quảng cáo
decumar

21-4

Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 24% Ca, 17,1%N, còn lại là O. Công thức của hợp chất đó là (biết Mca = 40):

A. Ca(NO3)2   B. Ca(NO4)2   C. Ca(N2O2)2   D. CaNO3

Phương pháp giải:

+) Tính %O

+) Gọi công thức của hợp chất là CaxNyOz

+) Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% Ca}}{{{M_{Ca}}}}:\dfrac{{\% N}}{{{M_N}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}}\)

=> Tỉ lệ x: y: z => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

+) %O = 100- (%C+%N) = 100- (24+17,1)= 58,9%

Gọi công thức của hợp chất là CaxNyOz

Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% Ca}}{{{M_{Ca}}}}:\dfrac{{\% N}}{{{M_N}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}} = \dfrac{{24}}{{40}}:\dfrac{{17,1}}{{14}}:\dfrac{{58,9}}{{16}} = 1:2:6\)

Công thức hợp chất là Ca(NO3)2

Đáp án A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.