Câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 21-3, 21-4 phần bài tập tham khảo – Trang 76 VBT hoá 8. Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 75% C, 25%H. Công thức của hợp chất đó là:....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

21-3

Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 75% C, 25%H. Công thức của hợp chất đó là:

      A. CH          B. CH2            C. CH3             D. CH4

Phương pháp giải:

Gọi công thức của hợp chất là CxHy

Ta có \(x:y{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_C}}}:\dfrac{{\% H}}{{M{}_H}}\)

=> Tỉ lệ x: y => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của hợp chất là CxHy

Ta có \(x:y{\rm{ }} = \dfrac{{\% C}}{{{M_C}}}:\dfrac{{\% H}}{{M{}_H}} = \dfrac{{75}}{{12}}:\dfrac{{25}}{1} = 1:4\)

Công thức hợp chất là CH4

Đáp án D

21-4

Một hợp chất có thành phần (về khối lượng) của các nguyên tố: 24% Ca, 17,1%N, còn lại là O. Công thức của hợp chất đó là (biết Mca = 40):

A. Ca(NO3)2   B. Ca(NO4)2   C. Ca(N2O2)2   D. CaNO3

Phương pháp giải:

+) Tính %O

+) Gọi công thức của hợp chất là CaxNyOz

+) Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% Ca}}{{{M_{Ca}}}}:\dfrac{{\% N}}{{{M_N}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}}\)

=> Tỉ lệ x: y: z => Công thức hợp chất

Lời giải chi tiết:

+) %O = 100- (%C+%N) = 100- (24+17,1)= 58,9%

Gọi công thức của hợp chất là CaxNyOz

Ta có \(x:y:z{\rm{ }} = \dfrac{{\% Ca}}{{{M_{Ca}}}}:\dfrac{{\% N}}{{{M_N}}}:\dfrac{{\% O}}{{{M_O}}} = \dfrac{{24}}{{40}}:\dfrac{{17,1}}{{14}}:\dfrac{{58,9}}{{16}} = 1:2:6\)

Công thức hợp chất là Ca(NO3)2

Đáp án A

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài