Câu 33.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 33.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 VBT hoá 8. Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít)...

Đề bài

Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là

A. 1244,4 lít và 622,2 lít.                  B. 3733,2 lít và 1866,6 lít.

C. 4977,6 lít và 2488,8 lít.                D. 2488,8 lít và 1244,4 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)

2 mol                  2 mol                 1 mol

\(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\)  x mol                  y mol

Tính số mol hiđro:

Tính số mol oxi:

Tính thể tích oxi:

Tính thể tích hiđro:

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)

2 mol                  2 mol                 1 mol

\(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\)  x mol                  y mol

Tính số mol hiđro:

\(x = {{2 \times 2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 111,11(mol)\)

Tính số mol oxi:

\(y = {{2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 55,555(mol)\)

Tính thể tích oxi:

\({V_{{H_2}}}\) sinh ra là : 111,11 x 22,4 = 2488,8( lít)

Tính thể tích hiđro:

\({V_{{O_2}}}\) sinh ra là : 55.555 x 22,4 = 1244,4 (lít).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài