Câu 33.11 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 125 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là

A. 1244,4 lít và 622,2 lít.                  B. 3733,2 lít và 1866,6 lít.

C. 4977,6 lít và 2488,8 lít.                D. 2488,8 lít và 1244,4 lít.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)

2 mol                  2 mol                 1 mol

\(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\)  x mol                  y mol

Tính số mol hiđro:

Tính số mol oxi:

Tính thể tích oxi:

Tính thể tích hiđro:

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)

2 mol                  2 mol                 1 mol

\(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\)  x mol                  y mol

Tính số mol hiđro:

\(x = {{2 \times 2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 111,11(mol)\)

Tính số mol oxi:

\(y = {{2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 55,555(mol)\)

Tính thể tích hidro:

\({V_{{H_2}}}\) sinh ra là : 111,11 x 22,4 = 2488,8( lít)

Tính thể tích oxi:

\({V_{{O_2}}}\) sinh ra là : 55.555 x 22,4 = 1244,4 (lít).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.