Câu 38.2, 38.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 145 Vở bài tập hoá 8


Giải câu 38.2, 38.6 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 145, 146 VBT hoá 8. Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp, phản ứng toả nhiệt....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

38.2

Có những cụm từ : Sự cháy, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp, phản ứng toả nhiệt. Hãy chọn những cụm từ thích hợp để điền vào những chỗ trống trong các câu sau :

a)  ............là phản ứng hoá học, trong đó có một chất mới được tạo thành

từ hai hay nhiều chất ban đầu.

b) .............là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

c) ............là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

d) ............ là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.

Đối với mỗi câu trên hãy dẫn ra một phương trình hoá học để minh hoạ.

Lời giải chi tiết:

a) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Thí dụ : \(2Cu + {O_2} \to 2CuO\)

b) Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

c) Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

Thí dụ : \(2HgO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Hg + {O_2}\)

d) Sự cháy là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng.

38.6

Khử 50 g hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (II) oxit bằng khí hiđro. Tính thể tích khí hiđro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng (II) oxit chiếm 20% vè khối lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng gì?

Lời giải chi tiết:

Tính MCuO = 64+16 = 80

Tính MFeO  = 56+16=72

Tính khối lượng đồng (II) oxit:  \({m_{CuO}} = {{50.20} \over {100}} = 10gam\)

Tính số mol đồng (II) oxit: nCuO = 10: 80= 0,125 mol

Tính khối lượng sắt (II) oxit: nFeO = mhh – mCuO= 50- 10 = 40 gam

Tính số mol sắt (II) oxit: nFeO = 40: 72 = 5/9  mol

PTHH:

Phản ứng của đồng (II) oxit với hiđro:

    CuO     +      H2 →      Cu     +      H2O

  0,125 →      0,125

Phản ứng của sắt (II) oxit với hiđro:

     FeO     +      H2 →     Fe      +      H2O

    5/9 →          5/9

Tổng số mol hiđro cần dùng: 0,125 + 5/9 = 49/72 mol

Tổng thể tích khí hiđro cần dùng là: (49/72). 22,4 ≈ 15,24 lít

Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.