Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 129 Vở bài tập hoá 8


Đề bài

Cho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

c. Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. kim loại + axit →  muối + khí hidro

b. giả sử cùng một lượng mỗi kim loại là a (gam) => tính số mol của mỗi kim loại

=> dựa vào phương trình hóa học xem số mol H2 sinh ra ở phương trình nào nhiều nhất thì kim loại đó cho nhiều khí nhất.

c. giả sử cùng thu được 1 thể tích khí Hlà 22,4 lít => số mol H

Dựa vào phương trình hóa học tính sô mol và khối lượng các kim loại =>khối lượng kim loại nào nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a. Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑            (1)

2Al  + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑  (2)

Fe  +  H2SO4 loãng  FeSO4 + H2 ↑            (3)

b. Gỉa sử khối lượng mỗi kim loại lấy phản ứng là a (gam)

Vậy số mol của Zn, Al và Fe lần lượt là: \({n_{Zn}} = \dfrac{a}{{65}};{n_{Al}} = \dfrac{a}{{27}};{n_{Fe}} = \dfrac{a}{{56}}\,\,\,\,(mol)\)

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑         (1)

\(\dfrac{a}{{65}}\)                                             \(\dfrac{a}{{65}}\)                    (mol)

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)

\(\dfrac{a}{{27}}\)                                                  \(\dfrac{a}{{18}}\)                (mol)

Fe   +   H2SO4 loãng  FeSO4 + H2 ↑        (3)

\(\dfrac{a}{{56}}\)                                               \(\dfrac{a}{{56}}\)                (mol)

Ta thấy: \(\dfrac{a}{{18}} > \dfrac{a}{{56}} > \dfrac{a}{{65}}\)

=> vậy cùng một lượng kim loại tác dụng với lượng axit dư thì kim loại nhôm sẽ cho nhiều khí hiđro hơn như sau:

c. Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro (ví dụ là 22,4 lít) thì khối lượng kim loại cần nhỏ nhất là nhôm (\(\dfrac{54}{3}\) = 18g), tiếp theo là sắt (56g) và cuối cùng là kẽm (65g).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.