Giải bài 8.40 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về...

Đề bài

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về :

a) Ba điểm A, B  và C?

b) Hai tia BA và BC?

c) Ba đoạn thẳng AB, BC  và AC?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nằm trong cùng một đường thẳng.

b) Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và nằm trên cùng một đường thẳng.

c) Nếu B nằm giữa A và C thì AC = AB + BC

Tìm mối liên hệ của 3 đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a) Ba điểm A, B và C thẳng hàng; B nằm giữa 2 điểm A và C

b) Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c) Ba đoạn thẳng AB, BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng và AC = AB + BC


Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí