Giải bài 5 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy sắp xếp trình tự các bước tiến hành tìm hiểu địa phương dưới đây cho đúng trình tự:

a) Xác định thời gian và địa điểm tham quan địa phương.

b) Thành lập nhóm, lựa chọn nội dung và phân công nhiệm vụ.

c) Viết báo cáo và trình bày.

d) Thu thập tài liệu và xử lí tài liệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

Các bước tiến hành tìm hiểu địa phương:

b) Thành lập nhóm, lựa chọn nội dung và phân công nhiệm vụ.

a) Xác định thời gian và địa điểm tham quan địa phương.

d) Thu thập tài liệu và xử lí tài liệu.

c) Viết báo cáo và trình bày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài