Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 46 Sách bài tập Lịch sử 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: đồng hoá dân tộc, nhà Đường, tập quán, khởi nghĩa, người Hán đề điền vào chỗ trống (...) trong đoạn sau.

Các triều đại phương Bắc từ nhà Hán đến (1) ..................... đều thi hành chính sách cai trị hà khắc. Chính quyền đô hộ còn thẳng tay đàn áp các cuộc (2) ........................ của nhân đân ta. Chúng còn thực hiện chính sách (3) ...................... đưa (4) ...................... sang ở lẫn với dân Việt, tìm mọi cách xoá bỏ những (5) ...................... lâu đời của người Việt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 67, 68 SGK

Lời giải chi tiết

Các triều đại phương Bắc từ nhà Hán đến (1) nhà Đường đều thi hành chính sách cai trị hà khắc. Chính quyến đô hộ còn thẳng tay đàn áp các cuộc (2) khởi nghĩa của nhân đân ta. Chúng còn thực hiện chính sách (3) đồng hóa dân tộc đưa (4) người Hán sang ở lần với dân Việt, tim mọi cách xoá bỏ những (5) tập quán lâu đời của người Việt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài