Giải Bài 1.51 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \(3^3 : 3^2\)

b) \(5^{4} : 5^{2}\)

c) \(8^{3} . 8^{2}\)

d) \(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a^m. a^n=a^{m+n}\); 

\(a^m : a^n=a^{m-n}\)

Lời giải chi tiết

a) \(3^3 : 3^2\)=\(3^{3-2}=3^1=3\)

b) \(5^{4} : 5^{2}\)=\(5^{4-2}=5^2=25\)

c) \(8^{3} . 8^{2}\)=\(8^{3+2}=8^5\)

d) \(5^{4} . 5^{3}: 5^{2}\)=\(5^{4+3-2}=5^5\)


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 27