Bài 1.23 trang 12 SBT đại số 10


Giải bài 1.23 trang 12 sách bài tập đại số 10. Cho hai tập hợp...

Đề bài

Cho hai tập hợp

\(A = {\rm{\{ }}3k + 1|k \in Z{\rm{\} }}\),\(B = {\rm{\{ }}6m + 4|m \in Z{\rm{\} }}\)

Chứng tỏ rằng \(B \subset A\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(B \subset A \Leftrightarrow \left( {\forall x:x \in B \Rightarrow x \in A} \right)\)

Lời giải chi tiết

Giả sử \(x \in B,x = 6m + 4,m \in Z\). Khi đó ta có thể viết \(x = 3(2m + 1) + 1\).

Đặt \(k = 2m + 1\) thì \(k \in Z\)và ta có \(x = 3k + 1\), suy ra \(x \in A\).

Như vậy \(x \in B =  > x \in A\)

Hay \(B \subset A\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí