Bài 1.19 trang 11 SBT đại số 10


Giải bài 1.19 trang 11 sách bài tập đại số 10. Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?  

LG a

\(An \in T;\)   

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và tập hợp con đã học.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì An là một học sinh của trường.

LG b

 \(An \subset 10A;\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và tập hợp con đã học.

Lời giải chi tiết:

Sai vì An không phải là tập hợp con cùa tập hợp T mà chỉ là một phần tử của tập hợp T.

LG c

 \(An \in 10A;\)  

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và tập hợp con đã học.

Lời giải chi tiết:

 Đúng vì An là một học sinh của lớp 10A

LG d

\(10A \in T;\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và tập hợp con đã học.

Lời giải chi tiết:

Sai vì 10A là một tập hợp con của tập hợp T.

LG e

 \(10A \subset T;\)

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về tập hợp và tập hợp con đã học.

Lời giải chi tiết:

Đúng vì 10A là tập hợp con của T.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.