Bài 1.21 trang 11 SBT đại số 10


Giải bài 1.21 trang 11 sách bài tập đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Liệt kê các phần tử của tập hợp

LG a

\(A = {\rm{\{ }}3k - 1\backslash k \in Z, - 5 \le k \le 3{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

\(A ={\rm{\{ }}- 16,- 13,- 10,- 7,- 4,- 1,\)

\(2,5,8{\rm{\} }};\)

LG b

\(A = {\rm{\{ }}x \in Z||x| < 10{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

 \(A = {\rm{\{ }}- 9,- 8,- 7,- 6,- 5,- 4,\)

\(- 3,- 2,- 1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \)

LG c

 \(C = {\rm{\{ x}} \in Z,3 < |x| \le \dfrac{{19}}{2}{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

\(A = {\rm{\{ }} - 9, - 8, - 7, - 6, - 5, - 4,\)

\(4,5,6,7,8,9{\rm{\} }};\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí