Bài 1.21 trang 11 SBT đại số 10


Giải bài 1.21 trang 11 sách bài tập đại số 10. Liệt kê các phần tử của tập hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Liệt kê các phần tử của tập hợp

LG a

\(A = {\rm{\{ }}3k - 1\backslash k \in Z, - 5 \le k \le 3{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

\(A ={\rm{\{ }}- 16,- 13,- 10,- 7,- 4,- 1,\)

\(2,5,8{\rm{\} }};\)

LG b

\(A = {\rm{\{ }}x \in Z||x| < 10{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

 \(A = {\rm{\{ }}- 9,- 8,- 7,- 6,- 5,- 4,\)

\(- 3,- 2,- 1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \)

LG c

 \(C = {\rm{\{ x}} \in Z,3 < |x| \le \dfrac{{19}}{2}{\rm{\} }};\)

Phương pháp giải:

Dự đoán dựa vào kiến thức đại số và sử dụng kiến thức về cách xác định tập hợp.

Lời giải chi tiết:

\(A = {\rm{\{ }} - 9, - 8, - 7, - 6, - 5, - 4,\)

\(4,5,6,7,8,9{\rm{\} }};\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Tập hợp

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài