CHƯƠNG V: Phân số và số thập phân - SBT

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Bài 115 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm 13/4 của .....

Xem lời giải

Bài 1 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hãy biểu diễn bằng phần tô màu: a) 3/4 của hình vuông b) 2/3 của hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 2 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Phần tô màu trong Hình 3 biểu diễn phân số nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 30 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số?

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Trong các cặp phân số sau đây, cặp phân số nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết mỗi phân số sau thành phân số bằng nó và có mẫu là số nguyên dương:

Xem lời giải

Bài 6 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm số nguyên x và y biết:

Xem lời giải

Bài 7 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Rút gọn về phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài 8 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho biểu thức A = 3/n + 2 a) Số nguyên n phải thỏa mãn điề kiện gì để A là phân số b) Tìm phân số A khi n = 0;n = 2,;n = - 7 c) Tìm các số nguyên n để A là một số nguyên.

Xem lời giải

Bài 10 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho phân số a) Rút gọn A. b) Hãy xoá một số hạng ở tử và xoá một số hạng ở mẫu của phân số A để được phân số mới có giá trị vẫn bằng A.

Xem lời giải

Bài 11 trang 31 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Một mẫu Bắc Bộ bằng 3 600 m2. Một mẫu Bắc Bộ bằng bao nhiêu phần của một héc-ta? b) Một pao (pound) bằng 0,45 kg. Một pao bằng bao nhiêu phần của một ki-lô-gam? c) Một vòi nước chảy vào bể không có nước trong 48 phút thì đầy bể. Nếu mở vòi vào bể không có nưóc trong 36 phút thi lượng nước chiếm bao nhiêu phần bể?

Xem lời giải

Bài 12 trang 32 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cô giáo khuyên em điều gì? Chọn số thích hợp cho ô hỏi chấm. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở bảng dưới cùng để biết lời khuyên của cô giáo.

Xem lời giải

Bài 13 trang 32 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho phân số -5/9. Phải cộng thêm vào tử và mẫu cùng một số nào để được phân số mới có giá trị bằng phân số 2/9

Xem lời giải

Bài 14 trang 32 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Chứng tỏ rằng 14n + 3/21n + 4 là phân số tối giản (n là số tự nhiên).

Xem lời giải

Bài 15 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

1) Viết phân số sau theo thứ tự tăng dần: 2) Viết phân số sau theo thứ tự giảm dần:

Xem lời giải

Bài 18 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết các hỗn số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Xem chi tiết

Bài 19 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2Giải bài 19 trang 17 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Lúc 7 giờ 15 phút, một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 1 giờ 20 phút. Xe máy đến B lúc mấy giờ? Viết kết quả dưới dạng hỗn số với đơn vị giờ.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Các bạn Đức, Hoà, Bình tham gia một cuộc thi chạy 100 m. Bạn Đức chạy mất 3/10 phút, ban Hoà chạy mất 7/15 phút, bạn Bình chạy mất 7/30 phút. Bạn nào chạy nhanh nhất?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất