Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
Bài 27 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tính các tổng sau (tính hợp lí nếu có thể):

Xem lời giải

Bài 28 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

So sánh các biểu thức:

Xem lời giải

Bài 29 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Không tính trực tiếp, chứng tỏ tổng cả ba phân số sau:

Xem lời giải

Bài 30 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết tên một giáo sư đoạt giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới bằng cách thực hiện các yêu cầu sau: tính các tổng sau đây, rồi điền các chữ vào vị trí tương ứng với tổng vừa tính ở bảng sau:

Xem lời giải

Bài 31 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm số ngyên x biết:

Xem lời giải

Bài 32 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm tổng các phân số đồng thời lớn hơn

Xem lời giải

Bài 33 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Ba ô tô cùng chuyển long nhãn từ một kho ở Hưng Yên lên Hà Nội. Ô tô thứ nhất, thứ hai, thứ ba chuyển được lần lượt 1/3, 1/5, 2/9 số long nhãn trong kho. Cả ba ô tô chuyển được bao nhiêu phần long nhãn trong kho?

Xem lời giải

Bài 34 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Người thứ nhất đi xe đạp từ A đến B hết 5 giờ; người thứ hai đi xe máy từ B về A hết 2 giờ; người thứ hai khởi hành sau người thứ nhất 2 giờ. Hỏi sau khi người thứ hai đi được 1 giờ thì hai người đã gặp nhau chưa?

Xem lời giải

Bài 35 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Một người hỏi Py-ta-go về số học trò của ông. Ông nói: “Một nửa số học trò của tôi đang học Toán, một phần tư đang học Nhạc, một phần bảy đang ngồi suy nghĩ. Số còn lại là 3 người”. Ông có bao nhiêu học trò?

Xem lời giải

Bài 36 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Có 5 quả cam chia đều cho 6 người. Làm thế nào đế chia được mà không phải cắt bất kì quả cam nào thành 6 phần bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 37 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hoàn thành hai tháp số sau:

Xem lời giải