Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 108 phiếu
Bài 8 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chọn kí hiệu “ thuộc” , “không thuộc” thích hợp cho [?]:

Xem lời giải

Bài 9 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn An phát biểu: “ Các số nguyên âm và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên”. Hỏi phát biểu của bạn An là đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 10 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) Trong các số sau: -21, 321, -11 211, 0, 1/27;44/455, -955 967, số nào không là số nguyên âm? b) Trong các số sau: -17, -539, 666, 5 145, 987 652, -543 689, số nào không là số nguyên dương?

Xem lời giải

Bài 11 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bài 11 Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong mỗi tình huống sau: a) Máy bay ở độ cao 9 500 m; b) Rặng san hô ở độ sâu 20 m; c) Hai mẹ con cá voi mũi khoằm Cuvier đang bơi ở độ sâu 1 000 m.

Xem lời giải

Bài 12 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

DK I là Cụm dịch vụ kinh tế - Khoa học kĩ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa Việt Nam. Một nhà giàn DK I có ba tầng trên mặt nước và ba tầng hệ thống chân đỡ dưới mặt nước có độ cao như sau: Sử dụng số nguyên để biểu thị các độ cao đó (so với mực nước biển).

Xem lời giải

Bài 13 trang 73 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) Các điểm A,B,C,D trên trục số ở Hình 2 biểu diễn những số nguyên nào? b) Hãy điền tên E,F,G,H lần lượt cho các điểm biểu diễn các số nguyên -5, -4, -2, 3, 5 trên trục số ở Hình 3 c) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở Hình 4.

Xem lời giải

Bài 14 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát trục số ở Hình 5 và trả lời các câu hỏi: a) Điểm biểu diễn số 3 cách điểm gốc 0 bao nhiêu đơn vị? b) Số nguyên nào có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 2 đơn vị? c) Số nguyên âm nào có điểm biểu diễn cách điểm 2 một khoảng là 3 đơn vị? d) Số nguyên dương nào có điểm biểu diễn cách điểm -1 một khoảng là 5 đơn vị?

Xem lời giải

Bài 15 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Vẽ một trục số nằm ngang, sau đó: a) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm gốc 0 một khoảng là 4 đơn vị; b) Nêu ba cặp số nguyên có điểm biểu diễn cách đều điểm 0;

Xem lời giải

Bài 16 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát trục số nằm ngang ở Hình 6, tìm các số nguyên: a) Có điểm biểu diễn nằm bên phải điểm gốc 0 và cách gốc 0 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó. b) Có điểm biểu diễn cách điểm 1 một khoảng là 3 đơn vị. Sau đó, tìm số đối của các số nguyên đó.

Xem lời giải

Bài 17 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số đối của các số nguyên sau: -54, -432, - 1 234, 767, 8 765, 100 000.

Xem lời giải

Bài 18 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) So sánh các cặp số sau: 52 và -25; 0 và -17; -315 và 314; 1 231 và 1 321. b) Sắp xếp các số sau: 2,-21,34,-541, -1 276, 127, -32 156 theo thứ tự giảm dần.

Xem lời giải