Giải bài 115 trang 58 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Tìm \(\frac{{13}}{4}\) của \(1\frac{{13}}{{15}}.0,75 - \left( {\frac{{56}}{{105}} + 25\% } \right).\frac{{24}}{{47}} - 3\frac{{12}}{{13}}:3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính \(1\frac{{13}}{{15}}.0,75 - \left( {\frac{{56}}{{105}} + 25\% } \right).\frac{{24}}{{47}} - 3\frac{{12}}{{13}}:3\)

Bước 2: Tìm \(\frac{a}{b}\) của c bằng \(\frac{a}{b}\) . c

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}1\frac{{13}}{{15}}.0,75 - \left( {\frac{{56}}{{105}} + 25\% } \right).\frac{{24}}{{47}} - 3\frac{{12}}{{13}}:3\\ = \frac{{28}}{{15}}.\frac{3}{4} - \left( {\frac{8}{{15}} + \frac{1}{4}} \right).\frac{{24}}{{47}} - \frac{{51}}{{13}}.\frac{1}{3}\\ = \frac{7}{5} - \left( {\frac{{32}}{{60}} + \frac{{15}}{{60}}} \right).\frac{{24}}{{47}} - \frac{{17}}{{13}}\\ = \frac{7}{5} - \frac{{47}}{{60}}.\frac{{24}}{{47}} - \frac{{17}}{{13}}\\ = \frac{7}{5} - \frac{2}{5} - \frac{{17}}{{13}}\\ = 1 - \frac{{17}}{{13}}\\ = \frac{{13}}{{13}} - \frac{{17}}{{13}}\\ = \frac{{ - 4}}{{13}}\end{array}\)

Như vậy, \(\frac{{13}}{4}\) của \(1\frac{{13}}{{15}}.0,75 - \left( {\frac{{56}}{{105}} + 25\% } \right).\frac{{24}}{{47}} - 3\frac{{12}}{{13}}:3\) là:

\(\frac{{13}}{4}.\frac{{ - 4}}{{13}} =  - 1\)


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.