Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương - Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 109 phiếu
Bài 15 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

1) Viết phân số sau theo thứ tự tăng dần: 2) Viết phân số sau theo thứ tự giảm dần:

Xem lời giải

Bài 18 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết các hỗn số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Xem chi tiết

Bài 19 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2Giải bài 19 trang 17 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Lúc 7 giờ 15 phút, một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 1 giờ 20 phút. Xe máy đến B lúc mấy giờ? Viết kết quả dưới dạng hỗn số với đơn vị giờ.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Các bạn Đức, Hoà, Bình tham gia một cuộc thi chạy 100 m. Bạn Đức chạy mất 3/10 phút, ban Hoà chạy mất 7/15 phút, bạn Bình chạy mất 7/30 phút. Bạn nào chạy nhanh nhất?

Xem lời giải

Bài 17 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm số nguyên thích hợp điền vào chỗ chấm (…):

Xem lời giải

Bài 21 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hai người cùng đi quãng đường như nhau từ nhà đến siêu thị. Người thứ nhất đi hết 32 phút, người thứ hai đi hết 48 phút. Biết rằng vận tốc của mỗi người không đổi. a) So sánh quãng đường người thứ nhất đi trong 20 phút với quãng đường người thứ hai đi trong 25 phút. b) Người thứ hai phải đi trong bao lâu để được quãng đường bằng người thứ nhất đi trong 24 phút?

Xem lời giải

Bài 22 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Theo một khảo sát lấy ý kiến bình chọn Quốc hoa được công bố vào tháng 01/2011, (frac{{62}}{{100}}) số người chọn hoa sen, (frac{3}{{20}}) số người chọn hoa mai, (frac{4}{{25}}) số người chọn hoa đào. a) Hãy sắp xếp các phân số trên theo thứ tự giảm dần. b) Loài hoa nào đã được bình chọn nhiều nhất?

Xem lời giải

Bài 23 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Phân số chỉ số phần nước trong một số loại củ, quả được cho ở bảng sau: Củ, quả nào có lượng nước chiếm tỉ lệ cao nhất? Thấp nhất?

Xem lời giải

Bài 24 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16 và nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Xem lời giải

Bài 25 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Theo một thống kê, trong tổng số lượng sách được người đọc yêu thích: sách kĩ năng sống chiếm1/4 sách văn học chiếm 3/20 ; sách nuôi dạy con chiếm 3/25; sách khoa học công nghệ chiếm31/100; sách kinh doanh đầu tư chiếm 17/100. Sách nào được nhiều bạn đọc yêu thích nhất?

Xem lời giải

Bài 26 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm các số nguyên

Xem lời giải