Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi- Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Bài 11 trang 107 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn An có 32 đoạn que, mỗi đoạn dài 1 cm; 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 2 cm và 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 3 cm. Bạn An có thể nối tất cả các đoạn que trên thành một hình chữ nhật được không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính diện tích lối vào và diện tích phòng chính của một căn hộ có sơ đồ như sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy cắt một hình chữ nhật có kích thước 4 cm x 9 cm thành hai mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông.

Xem lời giải

Bài 14 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát hình 14, hãy so sánh diện tích của hình thoi và hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 15 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quốc kì Brazil có dạng hình chữ nhật, nền xanh lá cây, ở trung tâm có một hình thoi màu vàng. Trên quốc kì Brazil kích thước 10 dm x 7 dm , hình thoi có hai đường chéo dài 83 cm và 54 cm. Tính diện tích của hình thoi đó.

Xem lời giải

Bài 16 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình chữ nhật như Hình 15. Một hình chữ nhật có chiều dài 21 cm, chiều rộng 12 cm; một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 9 cm. Sau khi uốn xong, đoạn dây thép còn thừa 9 cm. Tính độ dài của đoạn dây thép.

Xem lời giải

Bài 17 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một miếng bìa hình vuông có độ dài cạnh 65 cm. Người ta cắt đi 4 góc theo các hình vuông nhỏ có độ dài cạnh 15 cm (Hình 16). Tính chu vi và diện tích của phần bìa còn lại.

Xem lời giải

Bài 18 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính diện tích lớn nhất của một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 20 cm và độ dài hai đường chéo đều là số tự nhiên.

Xem lời giải