Giải Bài 17 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Một miếng bìa hình vuông có độ dài cạnh 65 cm. Người ta cắt đi 4 góc theo các hình vuông nhỏ có độ dài cạnh 15 cm (Hình 16). Tính chu vi và diện tích của phần bìa còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính độ dài các cạnh bao quanh phần bìa còn lại

Tính tổng diện tích phần cắt đi

Tính chu vi và diện tích của phần bìa còn lại.

Lời giải chi tiết

Chu vi của phần bìa còn lại vẫn bằng chu vi hình vuông ban đầu và là: 4.65 = 260 (cm)

Tổng diện tích phần cắt đi là: 4. 152 = 900 (cm2)

Diện tích miếng bìa hình vuông ban đầu là: 652 = 4225 (cm2)

Diện tích của phần bìa còn lại là: 4225 – 900 = 3325 (cm2)


Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu