Bài tập cuối chương I - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Bài 128 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Thực hiện các phép tính sau: a) 56:4+4.(40 – 25) + 2 000: 2 – 15. 12 b)....

Xem lời giải

Bài 129 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 225: 15 + 3.(2x +1) = 270; b)...

Xem lời giải

Bài 130 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “ thuộc” , “không thuộc thích hợp cho [?]:

Xem lời giải

Bài 131 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Số tự nhiên A có hai chữ số thỏa mãn A chia cho 9 dư 1 và chia cho 10 dư 3. Khi đó, A chia cho 13 có số dư là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 132 trang 37 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Mật khẩu ATM của một ngân hàng gồm năm chữ số, mỗi chữ số có thể nhận các giá trị từ 0 đến 9. Có thể có nhiều nhất bao nhiêu mật khẩu, biết rằng không có mật khẩu nào bắt đầu bằng dãy số 7233?

Xem lời giải

Bài 133 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong một kì Á vận hội có 216 vận động viên tranh tài ở bộ môn chạy 100 m. Có 6 đường chạy nên chỉ có 6 vận động viên tranh tài mỗi lượt đua. Kết thúc mỗi lượt đua, 5 người thua cuộc sẽ bị loại và chỉ có duy nhất một người chiến thắng được tham gia ở các vòng đua sau. Cần phải tổ chức bao nhiêu lượt đua để tìm được nhà vô địch?

Xem lời giải

Bài 134 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Minh dùng tờ tiền mệnh giá 200 000 đồng để mua một quyển truyện 17 000 đồng. Cô bán hàng có các tờ tiền mệnh giá 50 000 đồng, 20 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng, 2 000 đồng, 1 000 đồng. Bạn Minh nhận được ít nhất bao nhiêu tờ tiền từ cô bán hàng?

Xem lời giải

Bài 135 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm hai số tự nhiên m, n sao cho 220m + 1 544n = 105 322

Xem lời giải

Bài 136 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho p và p+4 là các số nguyên tố(p>3). Chứng tỏ rằng p+8 là hợp số.

Xem lời giải

Bài 137 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm ước chung lớn nhất của: a) 44 và 121; b) 18 và 57; c) 36, 108 và 1 224.

Xem lời giải

Bài 138 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 13 và 338; b) 321 và 225 c) 62,124 và 1 364

Xem lời giải

Bài 139 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm hai số tự nhiên a, b sao cho: a+2b = 48, a<24 và ƯCLN(a,b) + 3 . BCNN(a,b) = 114

Xem lời giải

Bài 140 trang 38 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hầu hết các ngọn núi cao nhất thế giới đều thuộc dãy Himalaya và dãy Karakorarn, nằm ở vùng biên giới giữa các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Nepal. Sau đây là danh sách tám ngọn núi cao nhất thế giới: a) Viết tập hợp A gồm bốn ngọn núi cao nhất thế giới trong danh sách trên. b) Sắp xếp tám ngọn núi trong danh sách theo thứ tự độ cao giảm dần c) Viết tập hợp B gồm các ngọn núi có độ cao lớn hơn 8 400 m.

Xem lời giải