Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu
Bài 66 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho các số 23,45, 714, 815, 2 300, 2 369, 13 110, 25 555, 4 123 458. Trong các số đó: a) Số nào chia hết cho 2? b) Số nào chia hết cho 5? c) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? d) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Xem lời giải

Bài 67 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x để số 5x80 thỏa mãn các điều kiện sau: a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5; c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Xem lời giải

Bài 68 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x để số x987 thỏa mãn mỗi điều kiện sau a) Chia hết cho 2; b) Chia hết cho 5;

Xem lời giải

Bài 69 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm chữ số x để số 2345x8 thỏa mãn mỗi điều kiện sau: a) Chia hết cho 4; b) Chia hết cho 8;

Xem lời giải

Bài 70 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Từ các chữ số 0,5,7, hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau sao cho: a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 5; c) Các số đó chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2; d) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Xem lời giải

Bài 71 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau chia hết cho 2: a) A= 1 234 + 42 312 + 5 436 + 10 988; b) B= 2 335 + 983 333+ 3 142 311 + 5 437; c) C= 11 + 22+ 33 +…+ 88 + 99+ 2021; d) D= 8.51.633.4 445 – 777.888 + 2 020.

Xem lời giải

Bài 72 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tìm số tự nhiên có ba chữ số giống nhau, biết rằng số đó không chia hết cho 2 nhưng chia hết cho 5.

Xem lời giải

Bài 73 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

a) Có bao nhiêu số có hai chữ số chia cho 5 dư 4? b) Có bao nhiêu số có ba chữ số chia cho 2 và cho 5 có cùng số dư? c) Từ 1 đến 555 có bao nhiêu số chia hết cho 2? d) Từ 500 đến 1 000 có bao nhiêu số chia hết cho 5?

Xem lời giải

Bài 74 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một cửa hàng mĩ phẩm miễn thuế ở sân bay có khuyến mãi như sau: Khách cứ mua 10 hộp mĩ phẩm thì được tặng 1 hộp. Mỗi hộp có giá 53 USD. Công ty A mua 48 hộp mĩ phẩm ở cửa hàng đó. Hỏi số USD công ty A phải trả để mua 48 mĩ phẩm trên có chia hết cho 5 không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 75 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Chứng tỏ rằng: a) Tổng của 2 020 số lẻ bất kì luôn chia hết cho 2; b) 11^11 +22^22+ 33^33 +44^44+55^55 không chia hết cho 2; c) 2 +2^2+2^3+…+2^59+2^60+5^61 chia hết cho 5

Xem lời giải

Bài 76 trang 25 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Duyên sử dụng các khối lập phương để xếp hình. Các hình bạn Duyên xếp được qua các lần được biểu diễn như hình dưới đây: Hỏi số khối lập phương bạn Duyên dùng cho lần xếp hình thứ 100 có chia hết cho cả 2 và 5 không?

Xem lời giải