Giải Bài 67 trang 24 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm chữ số x để số \(\overline {5x80} \) thỏa mãn các điều kiện sau:

a)     Chia hết cho 2;

b)    Chia hết cho 5;

c)     Chia hết cho cả 2 và 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2

+ Số có chữ số tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5

+ Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết

Vì số  \(\overline {5x80} \) có chữ số tận cùng là 0 nên vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Như vậy x là chữ số tùy ý

\(x \in\) {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu