Giải bài 60 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đọc tên các góc ở Hình 44 và viết các góc đó theo thứ tự tăng dần.

Đề bài

Đọc tên các góc ở Hình 44 và viết các góc đó theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kể tên các góc, đọc số đo từ hình 44

Sắp xếp theo thứ tư tăng dần

Lời giải chi tiết

Góc \(uDz:{110^o}\)

Góc \(yOx:{80^o}\)

Góc \(tEt':{90^o}\)

Góc \(BAC:{20^o}\)

Thứ tư tăng dần là: \(\widehat {BAC};\;\widehat {yOx};\;\widehat {tEt'};\;\widehat {uDz}\)


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí