Giải bài 56 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Đo các góc xOz, xOy, tOy, xOx' ở Hình 42. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn có số đo lón hơn 0° và nhỏ hơn 90°;

Góc vuông có số đo bằng 90°;

Góc tù có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°;

Góc bẹt có số đo bằng 180°.

Lời giải chi tiết

Góc \(xOt\) có số đo bằng \({25^o}\)là góc nhọn

Góc \(xOz\) có số đo bằng \({45^o}\) là góc nhọn

Góc \(xOy\) có số đo bằng \({115^o}\) là góc tù

Góc \(xOx'\) có số đo bằng \({180^o}\) là góc tù

Góc \(tOz\) có số đo bằng \({20^o}\) là góc nhọn

Góc \(tOy\) có số đo bằng \({90^o}\) là góc vuông

Góc \(tOx'\) có số đo bằng \({155^o}\) là góc tù

Góc \(zOy\) có số đo bằng \({70^o}\) là góc nhọn

Góc \(zOx'\) có số đo bằng \({145^o}\) là góc tù

Góc \(yOx'\) có số đo bằng \({65^o}\) là góc nhọn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu