Bài 5. Số thập phân - Cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 113 phiếu
Bài 53 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Dưới đây là bảng số liệu của 5 nước châu Âu mà nam giới có chiều cao trung bình cao nhất: Đọc số liệu trên, cho biết nam giới có chiều cao trung bình cao nhất thuộc nước nào? Thấp nhất thuộc nước nào?

Xem lời giải

Bài 54 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Hươu cao cổ đực có chiều cao 5,8 m, cá voi xanh dài 33 m, cá mập voi dài 15 m, kì đà Kô-mô-đô dài 3,5 m, trăn mắt võng dài 10,7 m. Hãy đổi các số liệu đo độ dài trên theo đơn vị héc-tô-mét.

Xem lời giải

Bài 55 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết các phân số và hỗn số sau đây dưới dạng số thập phân:

Xem lời giải

Bài 56 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản:

Xem lời giải

Bài 57 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm điều kiện của số tự nhiên n để phân số (n+2)/300 viết được dưới dạng phân số thập phân.

Xem lời giải

Bài 58 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Sao Thuỷ có bề mặt rất giống với bề mặt của Mặt Trăng và có khối lượng nặng bằng 0,055 lần Trái Đất; Sao Kim có khí quyển nóng bỏng với khối lượng nặng bằng 0,816 lần Trái Đất. Hãy viết các số thập phân trên dưới dạng phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 59 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

Xem lời giải

Bài 60 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Bốn bạn Đức, Trung, Kiên, Nguyên cùng đo chiều cao. Đức cao 1,39 m, Trung cao 1 320 mm, Kiên cao một mét rưỡi, Nguyên cao 1 m 390 mm. a) Bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất? b) Những bạn nào có chiều cao bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 61 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Chất xơ là một thành phần rất quan trọng trong bữa ăn hằng ngày. Hãy sắp xếp các món ăn trong bảng dưới đây theo thứ tự lượng chất xơ tăng dần.

Xem lời giải

Bài 62 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

1) Tìm số tự nhiên x lớn nhất, biết: a) < 3,005 b) x < 157/100 2) Tìm số tự nhiên y bé nhất, biết: a) y > 9,999 b) y > 2021/1000

Xem lời giải

Bài 63 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tìm hai số tự nhiên liên tiếp m và n, biết: a) m < 16,2756 < n b) n < 9,2995 < m

Xem lời giải

Bài 64 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Cho x < b và b < 1,25. Tìm số tự nhiên , với b là số tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 65 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

a) Tìm các số thập phân x có một chữ số ở phần thập phân sao cho:8

Xem lời giải