Giải bài 54 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hươu cao cổ đực có chiều cao 5,8 m, cá voi xanh dài 33 m, cá mập voi dài 15 m, kì đà Kô-mô-đô dài 3,5 m, trăn mắt võng dài 10,7 m. Hãy đổi các số liệu đo độ dài trên theo đơn vị héc-tô-mét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi: 1m = \(\frac{1}{{100}}\)hm

Lời giải chi tiết

Đổi:

5,8 m = \(\frac{{58}}{{1000}}hm = 0,058\)hm

33m = 0,33 hm

15 m = 0,15 hm

3,5 m = 0,035 hm

10,7 m = 0,107 hm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu