Giải bài 56 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản:

\( - 0,475;\; - 0,45;\;2,85;\;0,31;\;0,052;\; - 2,013;\; - 0,007\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết số thập phân dưới dạng phân số thập phân

Bước 2: Rút gọn phân số đến tối giản.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l} - 0,475 =  - \frac{{475}}{{1000}} =  - \frac{{475:25}}{{1000:25}} =  - \frac{{19}}{{40}}\;\\ - 0,45 =  - \frac{{45}}{{100}} =  - \frac{{45:5}}{{100:5}} =  - \frac{9}{{20}}\;\\2,85 = \frac{{285}}{{100}} = \frac{{285:5}}{{100:5}} = \frac{{57}}{{20}};\;\\0,31;\;\\0,052;\;\\ - 2,013;\;\\ - 0,007\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu