Giải bài 58 trang 44 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Sao Thuỷ có bề mặt rất giống với bề mặt của Mặt Trăng và có khối lượng nặng bằng 0,055 lần Trái Đất; Sao Kim có khí quyển nóng bỏng với khối lượng nặng bằng 0,816 lần Trái Đất. Hãy viết các số thập phân trên dưới dạng phân số tối giản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết các số thập phân về dang phân số thập phân

Bước 2: Rút gọn phân số

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}0,055 = \frac{{55}}{{1000}} = \frac{{55:5}}{{1000:5}} = \frac{{11}}{{200}}\\0,816 = \frac{{816}}{{1000}} = \frac{{816:8}}{{1000:8}} = \frac{{102}}{{125}}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu