Giải bài 65 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

a) Tìm các số thập phân \(x\) có một chữ số ở phần thập phân sao cho: \(8 < x < 9\)

b) Tìm các số thập phân  có hai chữ số ở phần thập phân sao cho: \(0,1 < x < 0,2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Để so sánh số tự nhiên với số thập phân dương: Ta so sánh số tự nhiên đó với phần nguyên của số thập phân

Nếu \(a > b\) thì số tự nhiên > số thập phân dương

Nếu \(a \le b\) thì số tự nhiên < số thập phân dương

+ So sánh hai số thập phân dương cùng phần nguyên:

Ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng (sau dấu “,”) kể từ trái sang phải cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thì số thập phân chứa chữ số đó lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) \(x \in \left\{ {8,1;\;8,2;\;8,3;\;8,4;\;8,5;\;8,6;\;8,7;\;8,8;8,9\;} \right\}\)

b) \(x \in \left\{ {0,11;\;0,12;\;0,13;\;0,14;\;0,15;\;0,16;\;0,17;\;0,18;0,19\;} \right\}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu