Giải bài 62 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

1) Tìm số tự nhiên \(x\) lớn nhất, biết:

a) \(x < 3,005\)

b) \(x < \frac{{157}}{{100}}\)

2) Tìm số tự nhiên \(y\) bé nhất, biết:

a) \(y > 9,999\)

b) \(y > \frac{{2021}}{{1000}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ So sánh số tự nhiên với số thập phân dương: Ta so sánh số tự nhiên đó với phần nguyên của số thập phân. Số nào lớn hơn thì số tương ứng lớn hơn, bằng nhau thì số thập phân lớn hơn.

+ So sánh số tự nhiên với một phân số: Ta so sánh số tự nhiên đó với phần nguyên của hỗn số đó. Số nào lớn hơn thì số tương ứng lớn hơn, bằng nhau thì hỗn số lớn hơn.

Lời giải chi tiết

1)

a) \(x < 3,005 \Rightarrow x \le 3 \Rightarrow x \in \left\{ {0;1;2;3} \right\}\)

Mà \(x\) lớn nhất nên \(x = 3\)

b) \(x < \frac{{157}}{{100}} = 1\frac{{57}}{{100}} \Rightarrow x \le 1\)

Mà \(x\) lớn nhất nên \(x = 1\)

2)

a) \(y > 9,999 \Rightarrow y \ge 10\)

Mà \(y\) bé nhất nên \(y = 10\)

b) \(y > \frac{{2021}}{{1000}} = 2\frac{{21}}{{1000}} \Rightarrow y \ge 3\)

Mà \(y\) bé nhất nên \(y = 3\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu