Giải bài 60 trang 45 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bốn bạn Đức, Trung, Kiên, Nguyên cùng đo chiều cao. Đức cao 1,39 m, Trung cao 1 320 mm, Kiên cao một mét rưỡi, Nguyên cao 1 m 390 mm.

a) Bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất?

b) Những bạn nào có chiều cao bằng nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi các số đo chiều cao về đơn vị mm

Bước 2: So sánh các số tự nhiên và rút ra kết luận

Lời giải chi tiết

Ta có:

Đức cao: 1,39 m = 1390 mm

Trung cao: 1320 mm

Kiên cao: 1,5 m = 1500 mm

Nguyên cao 1 m 390 mm = 1390 mm

a) Bạn Kiên cao nhất, bạn Trung thấp nhất

b) Bạn Đức và bạn Nguyên cao bằng nhau


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu