Chương 3: Hình học trực quan - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 74 phiếu
Bài 1 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy tìm một số hình có dạng là hình vuông, lục giác đều trong thực tiễn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trong các hình dưới đây, hình nào là tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Các phát biểu sau đúng hay sai? a) Nếu tam giác MNP là tam giác đều thì độ dài của ba cạnh MN, NP, PM luôn bằng 2 cm b) Tam giác đều ABC có ba cạnh bằng nhau và ba góc ở các đỉnh A, B,C bằng nhau c) Nếu tam giác IKH có IK=IH và hai góc ở các đỉnh K,H bằng nhau thì tam giác IKH là tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Dùng thước và compa vẽ tam giác đều MNP có độ dài cạnh bằng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Mỗi hình sau có bao nhiêu hình vuông?

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn Minh vẽ một hình chữ nhật. Trong hình chữ nhật đó có bốn hình vuông (Hình 7). Biết tổng chu vi của cả 4 hình vuông đó bằng 144 cm. Tính tổng diện tích của bốn hình vuông đó.

Xem lời giải

Bài 7 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một miếng tôn có dạng hình vuông với độ dài cạnh (tính theo đơn vị đề-xi-mét) là số tự nhiên và số đo diện tích (tính theo đơn vị đề-xi-mét vuông) là số tự nhiên có hai chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4. Độ dài cạnh của miếng tôn đó bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem lời giải

Bài 8 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Nhà trường mở rộng một khu vườn có dạng hình vuông vê cả bốn phía, mỗi phía thêm 2 m, nên diện tích tăng thêm 80 m2 (Hình 8). Độ dài mỗi cạnh sau khi mở rộng là bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Bài 9 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Vẽ hình theo mẫu ở Hình 9.

Xem lời giải

Bài 10 trang 106 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho lục giác đều ABCDEG. Tính chu vi lục giác, biết độ dài đường chéo chính là 12 cm.

Xem lời giải

Bài 11 trang 107 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Bạn An có 32 đoạn que, mỗi đoạn dài 1 cm; 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 2 cm và 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 3 cm. Bạn An có thể nối tất cả các đoạn que trên thành một hình chữ nhật được không?

Xem lời giải

Bài 12 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính diện tích lối vào và diện tích phòng chính của một căn hộ có sơ đồ như sau:

Xem lời giải

Bài 13 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hãy cắt một hình chữ nhật có kích thước 4 cm x 9 cm thành hai mảnh rồi ghép lại thành một hình vuông.

Xem lời giải

Bài 14 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quan sát hình 14, hãy so sánh diện tích của hình thoi và hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 15 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Quốc kì Brazil có dạng hình chữ nhật, nền xanh lá cây, ở trung tâm có một hình thoi màu vàng. Trên quốc kì Brazil kích thước 10 dm x 7 dm , hình thoi có hai đường chéo dài 83 cm và 54 cm. Tính diện tích của hình thoi đó.

Xem lời giải

Bài 16 trang 108 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Người ta uốn một đoạn dây thép thành hai hình chữ nhật như Hình 15. Một hình chữ nhật có chiều dài 21 cm, chiều rộng 12 cm; một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 9 cm. Sau khi uốn xong, đoạn dây thép còn thừa 9 cm. Tính độ dài của đoạn dây thép.

Xem lời giải

Bài 17 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Một miếng bìa hình vuông có độ dài cạnh 65 cm. Người ta cắt đi 4 góc theo các hình vuông nhỏ có độ dài cạnh 15 cm (Hình 16). Tính chu vi và diện tích của phần bìa còn lại.

Xem lời giải

Bài 18 trang 109 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Tính diện tích lớn nhất của một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo bằng 20 cm và độ dài hai đường chéo đều là số tự nhiên.

Xem lời giải

Bài 19 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho hình bình hành ABCD có AB = 12 cm, BC= 8 cm, AH= 6 cm ( AH là đường cao cạnh ứng với cạnh CD). Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD.

Xem lời giải

Bài 20 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Cho ba hình thoi như nhau, mỗi hình có chu vi 200 cm, hai đường chéo có độ dài là 60 cm và 80 cm. Tính chu vi và chiều cao của hình bình hành ghép bởi ba hình thoi đó ( Hình 20)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất