Giải Bài 19 trang 110 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Cho hình bình hành ABCD có AB = 12 cm, BC= 8 cm, AH= 6 cm ( AH  là đường cao cạnh ứng với cạnh CD). Tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của hình bình hành

Diện tích hình bình hành: S= AH . CD ( với AH  là đường cao cạnh ứng với cạnh CD)

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên AB = CD; BC = AD (2 cạnh đối diện bằng nhau)

Chu vi hình bình hành ABCD là:

2. 12 + 2.8 = 40 (cm)

Diện tích của hình bình hành ABCD là:

6. 12 = 72 (cm2)


Bình chọn:
4.7 trên 17 phiếu